Rólunk

Megosztás

Köszöntő:

Változó, táguló világunkban egyre több új szó kerül magyar nyelvünkbe. Vannak közöttük teljesen idegenül kongó, és kellemesen zengő szavak. Számomra a honlap kifejezés az utóbbi kategóriába tartozik. Tudom, hogy ez az eredeti angol Homepage egyszerű fordítása, mégis; tetszik! Az 1970-ben megjelent A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára" (Akadémiai Kiadó Budapest) természetesen még nem magyarázhatja a "honlap" eredetét és értelmezését, de ma már minden magyar hallja, érti, érzi e nemrég született szó mögött lévő jelentést. Honlap, az a lap, mely a sajátunkat, a ránk jellemzőt úgymond az otthonunkat tárja a világ felé. Valaki azt mondta, hogy házat lehet venni, de otthont soha.

Nagy dolog, ha van az embernek otthona. Nagy dolog, ha egy gyülekezet otthonná tud válni. Nagy lehetőség, ha egy gyülekezetnek van honlapja. Igazi siker, ha ez a honlap segít a keresőnek, a böngészőnek valahol otthonra lelni. Igazi segítség, ha valakinek sikerül ezen látogatás révén valahol lelki otthonra szert tenni. Kedves Vendég! Szerény honlapunk hadd hirdesse az Ön számára, hogy ennek az otthonnak van házigazdája, aki azt mondta: Ján. 14,2; "Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek."

Ez a hely nem kilo- és megabájtokban mérendő, hanem az örök boldogság, az el nem múló dicsőítés egységével. Ha még nem talált volna lelki otthonra, kívánjuk, segítse testvér közösségbe ez a honlap.

Erős vár a mi Istenünk!   Győri János Sámuel, lelkész

 

 

A templomról:

Falvay Jenő lelkész és Dr. Szalay Jenő felügyelő vezetésével határozta el gyülekezetünk, hogy Óváry Arthúr építész tervei szerint felépítik a templomot. 1926. május 17-én történt az első kapavágás, június 6-án volt az alapkőletétel, - és szinte hihetetlen gyorsasággal - dec. 26-án már készen állt a dombtetőn magasodó istenháza, melynek felszentelését karácsony másnapján Dr. Raffay Sándor püspök úr végezte.

Az egykori jegyzőkönyv, szóról-szóra megörökíti az igehirdetést, valamint az ünnepség részletes lefolyását. A harang csak 1927 virágvasárnapján szólalt meg, s a templomi padok és az énekszám táblák is csak később készültek el.

Óváry Artúr neo-román templomában mintha a romantika stílusa éledne újjá. A kerület lakótelepe részére körüle elhordott föld hiányában dombra emelt épület erősen tagozott, messze kiugró keresztajtó szeli hosszhajóját, a harangtoronyhoz kétoldalt külön fedélszékű karzati lépcsőház csatlakozik. Támpillérei gótikus tanulmányra vallanak, az ablakformák románosak. Falain hatalmas színes rózsaablakok sora. A bejárat fölött kör alakú keretben Krisztusfej, fölötte a torony rozettás ablaka. A szentély alá kripta épült.

Belső terének alaprajza hatszögű, boltozatos, csillag alakú mennyezettel. Eredeti berendezése az 1960-as években modernizációs törekvések áldozata lett. Korinthusi oszlopokkal keretezett gótikus oltárépítményét lebontották, az oltártérből a krémszínű, aranydíszítésű baldachinos papi ülőhelyeket kivitték. 70 éves jubileumára 1996-ban a templomot ismét teljesen átalakítják. A régi oltár megmaradt elemeit felhasználva az Úrasztalát kétszintes dobogóra emelik, mögötte nagy fakereszttel. A színek a padok tónusához hangolódnak. A megrongálódott szószék renoválva a baloldalra kerül, mögötte a falon az eredeti oltárkép, Jézus és a Samáriai asszony. Átellenben egy tábla, mely Dr. Ordass Lajos püspök utolsó prédikációjára emlékeztet. Az üvegablakok eredeti adományozóik neveit őrzik. A karzat alatt a templomhajó egy része leválasztva, befalazva gyülekezeti teremként szolgált az új épület elkészültéig.

Orgonát 1934-ben kapott a templom.

Bencze István 1938 óta a gyülekezet orgonistája.